parkety tepla web

Příprava podkladu

  • penetrace
  • stěrkování
  • dřevěné rošty
  • podsypy ( zejména v kombinaci s podlahovými deskami fermacell)